วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด ให้ลงพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ส่งน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านละหานค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 เที่ยว

k-6
k-5
k-4
k-3
k-2
k-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page