7 ต.ค.64 กองสาธารณสุขฯและสำนักปลัด ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ป่วยโควิดบ้านหนองม่วง และอาคารสำนักงานกองการศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฝ่ายปฏิบัติการชุดที่ 5

2446751941020122325474409247865562084957067n
24467244010201226621410426577751598666293410n
24468247910201229188076837281880919072029422n
24466843810201223054744118822972680366231072n
24466286010201230388076711890957704618977483n
24466294910201230221410069001181600769147278n
24469394610201229088076848342527346735484559n
2446661061020122548807720642036979537716966n
24465937410201229054743516617977181144519520n
24465889510201226521410431924936372451925846n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page