วันที่ 6 ตุลาคม 2564 งานเครื่องจักรกล กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้่รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เข้าไปซ่อมแซมถนน สายวัดป่าพนังไหศิลาอาส์ ที่ชำรุดเสียหาย ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

8-21-3
8-21-2
8-21-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page