วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสะอาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประชุมครั้งที่ 4/2564 ร่วมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลโคกสะอาด โดย นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

2447550678180066129313711477134132218756158n
244731491818005126264853678905890448144404n
2447234658180041029316225593375720473344475n
2447082658180057329314595176318432313984492n
2447118498180057295981266596609588010991892n
2446745838180050395981958389788269522235378n
2446916228180062529314074037007146468275622n
244688277818006082931424849263413074662370n
2446845138180056195981377026813845670975427n
24469949181800505959819363729573663908038n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page