วันที่ 21 ตุลาคม 2564 งานเครื่องจักรกล กองช่างเทศบาลตำบลโคกสะอาดได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดให้ลงพื้นที่เข้าซ่อมแซมถนน สายบ้านนายวิชาล โพธิ์ชัย ไป ฝายน้ำล้นลำห้วยเชียงทา ที่ชำรุดเสียหาย ณ บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

21-12
21-11
21-10
21-9
21-8
21-6
21-7
21-5
21-4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form