วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2564 นำโดย นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายมหันต์ ชาติชนะ นายไพฑูรย์ กำไพรี รองนายกเทศมนตรี เลขาฯนายกเทศมนตรี สมชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา บ้านตะลอมไผ่ บ้านหนองม่วง บ้านหนองจาน และบ้านละหานค่าย ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำประปา และเพื่อใช้ในการเกษตร ระหว่างรอการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำถาวร

 

26-8
26-6
26-7
26-3
26-5
26-2
26-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form