วันที่ 4 ตุลาคม 2564 งานประปา กองช่างเทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำส่งน้ำดีขึ้นหอท่อสูงเนื่องจากเกิดการชำรุด ณ โรงกรองระบบประปาหมู่บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 บ้านกระจวน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภุมิ

ksa36
ksa37
ksa38
ksa39
ksa41
ksa40

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page