4 ต.ค.64 กองสาธารณสุขฯและสำนักปลัด ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ป่วยโควิดบ้านดอนกอก โรงเรียนบ้านดอนกอก และพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page