วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ksa28
ksa29
ksa30

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page