ประวัติและความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250
๑.๒ เนื้อที่
เขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลโคกสะอาด เนื้อที่ โดยประมาณ 147.782 ตารางกิโลเมตร หรือ ไร่
๑.๓ ภูมิประเทศ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page