เย็นวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นำโดย นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายวิรัตน์ ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกอก ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองและกักเก็บน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำประปาบ้านดอนกอกต่อไป บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

 

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form