ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT)

เพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้

1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/rc6wh9

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code)

***รหัสสำหรับเข้าตอบแบบ

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) >>>>> 27a9f4

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form