ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

ทำเลที่ตั้ง

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่เลขที่239 หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบล...
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบล...
ทิศตะวันออก ติดต่อ...
ทิศตะวันตก ติดต่อ...

ขนาดพื้นที่

เทศบาลตำบลโคกสะอาด มีเนื้อที่...

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด...

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลโคกสะอาด มีลักษณะภูมิอากาศ...  ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลโคกสะอาด มี...

สิ่งแวดล้อม

- ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด 
- ...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page