วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลโคกสะอาด จัดตั้งจุดบริการประชาชนและจัดชุดปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ได้แก่ พนักงานเทศบาลฯพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานกู้ชีพกู้ภัย ชรบ. และ อปพร. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( "ช่วง 7 วันอันตราย") ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน -17 เมษายน 2565

 

4218842197421934228942186

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form