ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ
ข้อมูล : สัสดีอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
📢ประชาสัมพันธ์📢
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
และ ⬇️⬇️⬇️⬇️
1.เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะด้านของท่าน
2.เพื่อจัดสรรให้ได้ลงหน่วยทหารตามความถนัดของตนและเพื่อสอบถามข้อมูลการรับวัคซีนและการติดโควิด
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form