ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ความก้าวหน้าของสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีมีรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับแจ้งทั้งหมด - 0 - เรื่อง

2.จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด - 0 - เรื่อง

3.จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด - 0 - เรื่อง

หมายเหตุ : ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form