วันที่ 26 เมษายน 2565 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่สำรวจป้ายและจัดเก็บภาษีป้าย ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ(ต่อเนื่อง) ณ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

 

S16277544S16277527S16277542S16277531

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form