#เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เรื่อง : แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น และ QR Code ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น #เอกสารรับฟังความคิดเห็นสามารถสแกนผ่านQR Code ได้เลยนะคะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form