ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 นางสาวปภัสธนันท์ แคล่วไพรี ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วย นางสาวอทิตา เจริญพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form