ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form