เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดนำเด็กพิการที่มีรายชื่อเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในมูลมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมภูมิธารา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form