วันที่ 21 กันยายน 2565 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสะอาด จัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสะอาด ครั้งที่ 1/2566โดย นางสาวปภัสธนันท์ แคล่วไพรี ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form