ประวัติและความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง 

ตำบลโคกสะอาด อยู่ในเขตปกครองอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 7 กิโลเมตร
เทศบาลตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250

๑.๒ เนื้อที่
เขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลโคกสะอาด เนื้อที่ โดยประมาณ 147.782 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,365.75 ไร่

๑.๓ ภูมิประเทศ                                                                                 ภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาดเป็นที่สูงทางเหนือแล้วลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบล ทำให้สภาพพื้นที่ทางทิสเหนือเป็นลูกคลื่นรอนลาด และรอนลึกมีความลาดชันมาก พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ  60% ของพื้นที่  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนนายางกลัก มีที่ราบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณลำห้วยเชียงทา ลำห้วยตากลาน และลำห้วยยางชุม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form